« wróć

Rekordowy kwartał Intela: 14,6 mld USD przychodów

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

SANTA CLARA, Stany Zjednoczone, 14 października 2014 – Firma Intel Corporation ogłosiła wyniki finansowe za trzeci kwartał 2014 roku. Przychody wyniosły 14,6 mld USD, zysk operacyjny 4,5 mld USD, zysk netto 3,3 mld USD, a zysk na akcję (EPS) 0,66 USD. Spółka wygenerowała około 5,7 mld USD przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, wypłaciła dywidendy w wysokości 1,1 mld USD i odkupiła 122 mln swoich akcji zwykłych za 4,2 mld USD.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak rozwija się nasza firma”, powiedział Brian Krzanich, CEO Intela. „W trzecim kwartale osiągnęliśmy najwyższe przychody w historii oraz znaczne dochody. Przed nami wiele wyzwań, ale te wyniki dają nam pewność, że skutecznie realizujemy obraną strategię oferowania rozwiązań dla rozmaitych nowych segmentów rynku”.

Trendy finansowe w głównych działach firmy w trzecim kwartale 2014 r.

Porównanie finansowe

Kwartalne

 
  III kw. 2014

 

II kw. 2014

 

wzgl. II kw. 2014

 

Przychód

 

14,6 mld USD 13,8 mld USD wzrost o 5 proc.
Marża brutto

 

65 proc. 64,5 proc. wzrost o 0,5 p.p.
Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia

 

4,8 mld USD 4,9 mld USD spadek o 2 proc.
Zysk operacyjny

 

4,5 mld USD 3,8 mld USD wzrost o 18 proc.
Stawka podatku

 

27,1 proc. 28,7 proc. spadek o 1,6 p.p.
Zysk netto

 

3,3 mld USD 2,8 mld USD wzrost o 19 proc.
Zysk na akcję

 

0,66 USD 0,55 USD wzrost o 20 proc.

 

Porównanie finansowe

Względem poprzedniego roku

 

 

  III kw. 2014

 

III kw. 2013

 

wzgl. III kw. 2013

 

Przychód

 

14,6 mld USD 13,5 mld USD wzrost o 8 proc.
Marża brutto

 

65 proc. 62,4 proc. wzrost o 2,6 p.p.
Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia

 

4,8 mld USD 4,7 mld USD wzrost o 2 proc.
Zysk operacyjny

 

4,5 mld USD 3,5 mld USD wzrost o 30 proc.
Stawka podatku

 

27,1 proc. 24,8 proc. wzrost o 2,3 p.p.
Zysk netto

 

3,3 mld USD 3 mld USD wzrost o 12 proc.
Zysk na akcję

 

0,66 USD 0,58 USD wzrost o 14 proc.

Prognozy biznesowe

Prognozy biznesowe firmy Intel nie obejmują potencjalnych konsekwencji połączeń biznesów, przejęć, nabycia lub zbycia aktywów bądź innych inwestycji, które mogą być dokonane po 14 października.

IV kwartał 2014

Dodatkowe informacje dotyczące wyników i prognoz biznesowych firmy Intel można znaleźć w komentarzu dyrektora finansowego pod adresem: www.intc.com/results.cfm.

Status prognoz biznesowych

Prognozy biznesowe Intela publikowane są na stronie intc.com i mogą być powtarzane podczas publicznych i prywatnych spotkań z inwestorami oraz innymi podmiotami. Prognozy biznesowe obowiązują do końca dnia roboczego 12 grudnia, o ile nie zostaną wcześniej zaktualizowane; wyjątkiem są prognozy biznesowe dotyczące umorzenia wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami, wpływu inwestycji kapitałowych i odsetek oraz innych, kosztów restrukturyzacji i utraty wartości aktywów, a także stopy podatku, które pozostają w mocy tylko do końca dnia roboczego 21 października. Okres ciszy w Intelu rozpocznie się po zakończeniu dnia roboczego 12 grudnia i potrwa do opublikowania informacji o wynikach firmy za drugi kwartał, co zaplanowano na 15 stycznia. Podczas okresu ciszy wszelkie prognozy biznesowe i inne oświadczenie dotyczące przyszłości zawarte w informacjach prasowych spółki oraz w dokumentach składanych do Komisji Papierów Wartościowych (SEC) w USA powinny być traktowane jako historyczne, mówiące wyłącznie o okresie przed ciszą i niepodlegające aktualizowaniu przez spółkę.

Czynniki ryzyka

Powyższe oświadczenia oraz wszelkie inne stwierdzenia w tym dokumencie odnoszące się do planów i szacunków względem drugiego kwartału, całego roku i przyszłości mają charakter oświadczeń dotyczących przyszłości, które obarczone są wieloma czynnikami ryzyka i niepewności. Słowa takie jak „przewiduje”, „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „sądzi”, „dąży do”, „szacuje”, „może”, „będzie”, „powinno” oraz ich odmiany wskazują na oświadczenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia odnoszące się do prognoz, niepewnych zdarzeń lub założeń, bądź na nich oparte, także są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Na rzeczywiste wyniki firmy Intel może wpływać wiele czynników, a wszelkie odchylenia od aktualnych prognoz Intela odnośnie do tych czynników mogą spowodować, że rzeczywiste rezultaty będą znacząco odbiegać od danych wyrażonych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Intel obecnie uważa, że przedstawione poniżej zjawiska są głównymi czynnikami, które mogą przyczynić się do powstania istotnych różnic między rzeczywistymi wynikami, a prognozami spółki.

Szczegółowe omówienie tych i innych czynników mogących mieć wpływ na wyniki firmy Intel zawarte jest w dokumentach składanych przez firmę Intel do SEC, w tym w najnowszym raporcie na formularzu 10-K.

Transmisja internetowa poświęcona wynikom finansowym

Intel zorganizuje publiczną transmisję internetową dziś o godzinie 23:00 polskiego czasu w swojej witrynie relacji inwestorskich pod adresem www.intc.com. W witrynie będzie również dostępny zapis transmisji oraz plik MP3 do pobrania.

Intel zamierza ogłosić wyniki za czwarty kwartał 2014 roku w dniu 15 stycznia 2015 r. Natychmiast po przedstawieniu sprawozdania finansowego spółka zamierza opublikować na stronie www.intc.com/results.cfmkomentarz Stacy’ego J. Smitha, wiceprezesa i dyrektora finansowego. Publiczna internetowa transmisja telekonferencji poświęconej wynikom finansowym nastąpi o godz. 23:00 pod adresem www.intc.com.