Case study

POWRÓT

Bądź kumplem, nie dokuczaj

projekt zrealizowany dla

„Przyłączamy się”, „Dziękujemy za wspaniałą akcję” - to odzew dzieci, szkół i rodziców po starcie kampanii społecznej Cartoon Network „Bądź kumplem, nie dokuczaj”.

EFEKTY

Dzięki zaangażowaniu Marcina Gortata, ekspertów oraz kampanii w mediach zainspirowaliśmy dzieci do bycia przyjacielskimi, a dorosłych do dyskusji o ważnym problemie społecznym. Podczas trzech miesięcy kampanii wiele szkół przyłączyło się aktywnie do akcji. W tym czasie ukazało się blisko 200 jakościowych publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych, młodzieżowych, sportowych i parentingowych, w tym relacja w Dzień dobry TVN i materiał o kampanii w Pytaniu na Śniadanie. Eksperci Fundacji udzieli blisko 400 porad i bezpłatnych konsultacji, a w konkursie „Fajny kumpel” wzięło udział prawie pół tysiąca dzieci. Liczne postulaty rodziców i szkół, żeby rozwinąć kampanię do długofalowego programu, który pozwoli walczyć z problemem przemocy i będzie inspirował dzieci do bycia „dobrymi kumplami” stanowi najlepszy miernik skuteczności kampanii.

Efekty

WYZWANIE

Według badań przeprowadzonych w ramach kampanii przez Fundację ARTprzeciwprzemocy.pl wśród 616 dzieci ze szkół podstawowych, 94% uczniów było świadkami przemocy w szkole w ostatnim roku, a 17% badanych zetknęło się z tym problemem więcej niż 10 razy. Korytarz szkolny, boisko i Internet to miejsca, w których dzieci najczęściej spotykają się z przemocą. 56% dzieci ze szkół podstawowych było ofiarą dokuczania, 54% uczniów było wyzywanych, 40% dotknęło plotkowanie i wyśmiewanie, a 31% było ofiarą bicia. Tylko 16% dzieci nie doświadczyło żadnej formy przemocy psychicznej ani fizycznej. Naszym zadaniem było skuteczne dotarcie do grup docelowych i sprawienie, by utożsamiały się z przekazem kampanii.

Efekty

CO ZROBILIŚMY

Do współpracy przy kampanii zaprosiliśmy Fundację ART.przeciwprzemocy.pl, która oprócz wsparcia w przygotowaniu materiałów, uruchomiła poradnię z infolinią i mailowymi konsultacjami. Ambasadorem akcji został Marcin Gortat, gwiazda NBA, a ekspertem Małgorzata Ohme, psycholog dziecięcy i dziennikarka. Postanowiliśmy także odwrócić dotychczasowy trend mówienia o przemocy, który skupiał się najczęściej na ofiarach. W akcji Cartoon Network „Bądź kumplem, nie dokuczaj” problem pokazany był z różnych perspektyw: nie tylko ofiary, ale przede wszystkim dokuczającego i dzieci, które są świadkami dokuczania. Wymagało to mówienia odpowiednim językiem, w tym przede wszystkim wybrania przekazu i narzędzi  atrakcyjnych dla dzieci. Język im bliski, ciekawe animacje, ambasador - największa gwiazda NBA, konkurs z unikatową nagrodą – niezwykłym spotkaniem z Marcinem Gortatem w Waszyngtonie - sprawiły, że dzieci chętnie angażowały się w akcję. Nauczyciele i rodzice natomiast zwrócili uwagę na problem doceniając przekaz kampanii i aktywnie włączając się w dyskusje.

Efekty

NAPISZ DO NAS