Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

W każdym państwie członkowskim znajduje się biuro informacyjne Parlamentu Europejskiego. Jego zadaniem jest informowanie społeczeństwa na temat Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, a także zachęcanie obywateli do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Biura informacyjne: - odpowiadają na zadawane przez obywateli pytania dotyczące Parlamentu Europejskiego i polityki UE; przekazują obywatelom informacje i materiały oraz organizują prezentacje i debaty na tematy związane z Europą; - organizują konferencje prasowe i na bieżąco informują media o wydarzeniach mających miejsce w Parlamencie; - ściśle współpracują z nauczycielami i z instytucjami naukowymi oraz udostępniają materiały szkoleniowe; - nawiązują kontakty z grupami zawodowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz z każdym, kto interesuje się sprawami Europy i rolą Parlamentu Europejskiego.