BOSSG

LiquiDATA to polska technologia chemicznego, całkowicie niezawodnego niszczenia magnetycznych nośników danych, takich jak np. dyski twarde, oferowana przez firmę BOSSG Data Security. Utylizowany nośnik w wyniku odpowiednich reakcji chemicznych zostaje nieodwracalnie rozpuszczony do postaci cieczy, dzięki czemu nie ma jakiejkolwiek możliwości odtworzenia jego pierwotnej struktury i zapisanych na nim danych. Powstała w wyniku reakcji chemicznej ciecz jest przyjazna środowisku i kierowana jest do oczyszczalni ścieków, gdzie jako koagulant może być wartościowym składnikiem wspomagającym proces oczyszczania innych ścieków. Technologia kierowana jest do wszystkich firm i instytucji przetwarzających i gromadzących dane niejawne lub podlegające specjalnej ochronie i które zobowiązane są do zniszczenia tych danych po okresie ich eksploatacji. LiquiDATA oferowana jest przez firmę BOSSG Data Security. Więcej informacji: www.niszczenie.pl