GAVDI Polska – HR ma znaczenie

Niedostateczna obecność w mediach, brak wsparcia marketingowego i niska świadomość marki wśród grup docelowych -  przed takimi wyzwaniami stanęło w 2010 r. GAVDI Polska, firma konsultingowa oferująca zintegrowane usługi i produkty w oparciu o system SAP HCM.

Firma wymagała kompleksowego wsparcia, dlatego korzystając z potencjału zintegrowanej komunikacji agencja Monday PR przygotowała i zrealizowała kompleksową strategię działań wykorzystującą zarówno narzędzia  public relations, jak i marketingowe. Kluczowym zadaniem było edukowanie grup docelowych na temat korzyści płynących z wdrożenia rozwiązań informatycznych w obszarze HR i wagi efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim dla sukcesu biznesowego przedsiębiorstwa. Pozycjonowanie GAVDI jako eksperta w dziedzinie SAP HCM zaowocowało wzrostem liczby publikacji o firmie w najbardziej opiniotwórczych mediach ogólnoinformacyjnych, biznesowych i poświęconych tematyce HR. W sposób wymierny wpłynęło to na działalność biznesową firmy, przekładając się na zwiększenie świadomości marki GAVDI na polskim rynku, wzrost liczby zapytań ofertowych oraz efektywniejszą komunikację  z partnerami i klientami.