Sygnity – od kryzysu do rozwoju

100 mln straty w 2009 roku, zmiany w zarządzie i trudny proces restrukturyzacji – w takim świetle przedstawiana była w mediach spółka Sygnity, jeden z czołowych dostawców rozwiązań informatycznych w Polsce. W przekazach medialnych Sygnity prezentowane było jako spółka niestabilna, a jej przedstawiciele wykluczeni byli z toczącej się w mediach dyskusji dotyczącej zmian w firmie. Taki obraz medialny wpływał negatywnie na poziom zaufania do spółki wśród uczestników rynku kapitałowego.

W wyniku zaproponowanych przez Monday PR działań przedstawiciele Sygnity zostali  włączeni do toczącej się dyskusji medialnej. Poprzez wzmacnianie pozytywnych relacji z kluczowymi przedstawicielami mediów odzyskana została także kontrola nad komunikacją. Dzięki konsekwentnie prowadzonym działaniom komunikacyjnym media zaczęły przestawiać Sygnity jako spółkę, która dzięki strategii nowego Prezesa Zarządu i jej konsekwentnej realizacji wyszła z kryzysu, osiągnęła stabilizację i została przygotowana do dynamicznego rozwoju. Pozwoliło to na odbudowanie nadszarpniętego zaufania rynku kapitałowego, tak ważnego dla działalności spółki giełdowej.